Непрекъснатото развитие на селскостопанските технологии с цел увеличаване производителността налага използването на иновативни технологии и решения.Като част от този процес Експерт Консулт Инженеринг ООД се стреми да предлага най-новите методики в областта на растениевъдството и оранжерийното производство.Продуктите ни улесняват производителите и ги подпомагат в производството на повече и по-качествена продукция с по-малък разход на ресурси.