Капково или микро напояване е система за напояване при  която водата се доставя в или близо до зоната на корените на растенията капка по капка.При добро управление това е най-водоефикасният метод за напояване,тъй като изтичането и изпарението са сведени до минимум.Ефективността на използване на водата варира между 80% и 90%.Експерт Консулт Инженеринг ООД извършва консултации и монтаж на системи за капково напояване.Предлага и широк спектър от високотехнологични решения за автоматизация и прецизиране на процесите.