Геотекстилът не позволява поникването на плевели,като блокира достъпа им до слънчева светлина.Едновременно с това пропуска вода,което го прави удобен и евтин материал при изготвянето на дренажи.Поддържа по-равномерна температура на почвата.